מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

English

Talat Institute publishes textbooks and children's books for the chareidi
and dati public.

The textbooks include:
Hebrew language and literature
Science: Nature, Wonders of creation
Teachers' manuals
Children's books - Taltal series for beginning readers
.

The books were professionally prepared, are made with quality materials,
and are suitable for the dati and chareidi community.

Talat books are widely used by the chareidi and dati public in Israel
and the diaspora.

For additional details:
Tel: +972-2-5373411/2
Email: m-tlt@etrog.net.il


ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים