מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

ספרות ילדים

                                                     ספריית תלת"ל לגיל הרך


                         ספרי תלת"ל עוסקים באורח חייהם של בעלי-חיים בשילוב ידע ומסרים חינוכיים        
                         הנלמדים בגן ילדים ומותאמים לגילאי 6-3. הם מוגשים בצורת עלילה חווייתית      
                         המרתקת את הילד.
                         בסוף הספר מובא הסבר מורחב על המסר הגלוי ועל המסר הסמוי.
                         המסר הגלוי עוסק ביצירה והמסר הסמוי עוסק בספרות טיפולית שבאמצעותה ניתן
                         לסייע בפתרון בעיות רגשיות. (רעיונות לכך מובאים בסוף הספר.)
                         הספרים מאוירים בצורה מרשימה המושכת את לבו של הילד
                         על ידי האמן יאקי  קאופמן.

ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים