מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

כיתות לימוד

  
 

תחומי דעת

כיתה

ספרות

טבע

לשון

כיתה א

מקראה דבר בעתו

טבע הבריאה

אוצרות הלשון
(3 חוברות)

כיתה ב

מקראה דבר בעתו

טבע הבריאה

אוצרות הלשון

כיתה ג

מקראה דבר בעתו

טבע הבריאה

אוצרות הלשון

כיתה ד

מקראה דבר בעתו

+ חוברת דפי עבודה

טבע הבריאה

+ חוברת דפי עבודה

אוצרות הלשון

כיתה ה

מקראה דבר בעתו

+ חוברת דפי עבודה

טבע הבריאה

+ חוברת דפי עבודה

אוצרות הלשון

כיתה ו

מקראה דבר בעתו

+ חוברת דפי עבודה

 טבע הבריאה

+ חוברת דפי עבודה

 אוצרות הלשון

 

 

 

 

ספרות ילדים  ספרי תלת"ל

 

 

כיתה

 

שם הספר

 

הנושאים הנלמדים בגן

 

גן- גילאים

6-2  שנים

החילזון הלך לישון

קר לנחליאלי

הדבורה שברחה מהכוורת

יונה חרוצה

הנמלה וגרגר החיטה

סתיו, יורה

סתיו, חורף

אביב - דבש

אביב - דגירה

קיץ

 


ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים