מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

דפי עבודה

דפי עבודה - למקראה צורפו דפי עבודה הכוללים שאלות תוכן, שאלות ל- פיתוח חשיבה, שאלות העשרה ועוד.
מטרת דפי העבודה לבחון את ידיעותיו של התלמיד על היצירה שלמד, כמו-כן מתייחסות השאלות לתחום הבנת הנקרא ולשון.
במקראות לכיתות א-ג דפי העבודה משולבים בתוך המקראה ומכיתה ד דפי העבודה מצורפים כחוברת נפרדת

דפי עבודה – לספרי טבע סופחו דפי עבודה המכילים שאלות תוכן, שאלות העשרה והרחבה.
מטרת דפי העבודה לבחון את הידע של התלמיד, לפתח חשיבה יצירתית ולהרחיב ידע.
בדפי העבודה שולבו ניסויים ופעילויות שמטרתם לאפשר לתלמיד להתנסות עם התוכן הנלמד.
בספרי טבע לכיתות א-ג דפי העבודה משולבים בתוך הספר ומכיתה ד' והלאה דפי העבודה מצורפים בחוברת נפרדת.

דפי עבודה - "דבר בעתו" כיתה ד'
דפי עבודה - דפי עבודה - "דבר בעתו" כיתה ד'
לפרטים נוספים

דפי עבודה - "דבר בעתו" כיתה ה'
דפי עבודה - דפי עבודה - "דבר בעתו" כיתה ה'
לפרטים נוספים

דפי עבודה - "דבר בעתו" כיתה ו'
דפי עבודה - דפי עבודה - "דבר בעתו" כיתה ו'
לפרטים נוספים

דפי עבודה - "טבע הבריאה" כיתה ד'
דפי עבודה - דפי עבודה - "טבע הבריאה" כיתה ד'
לפרטים נוספים

דפי עבודה - "טבע הבריאה" כיתה ה'
דפי עבודה - דפי עבודה - "טבע הבריאה" כיתה ה'
לפרטים נוספים

דפי עבודה "טבע הבריאה" כיתה ו'
דפי עבודה - דפי עבודה לספר טבע כיתה ו'
לפרטים נוספים
ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים