מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

מדעים

טבע הבריאה
סדרת ספרי טבע "טבע הבריאה"


סדרת ספרי לימוד בנושא טבע-מדעים –עוסקים ב: נפלאות הבורא, בתופעות טבע ב-יקום ומחוצה לו. 
ספרי טבע מובנים על פי תכנית לימודים במבנה ספירלי, הם מותאמים ל 2 שעות שבועיות לשנת לימודים מלאה. הספרים מלווים בתרשימים ובתצלומים מרשימים שמטרתם להמחיש לתלמיד את הנושא הנלמד.
כמו"כ בספרים משולבים דברי חז"ל עמוקים מצביעים על תופעות הטבע.

דפי עבודה – לספרים סופחו דפי עבודה המכילים שאלות תוכן, שאלות העשרה והרחבה.
מטרת דפי העבודה לבחון את הידע של התלמיד, לפתח חשיבה יצירתית ולהרחיב ידע.
בדפי העבודה שולבו ניסויים ופעילויות שמטרתם לאפשר לתלמיד להתנסות עם התוכן הנלמד.
בספרי טבע לכיתות א-ג דפי העבודה משולבים בתוך הספר ומכיתה ד' והלאה דפי העבודה מצורפים בחוברת נפרדת.
טבע הבריאה לכיתה א'
מדעים - ספר טבע לכיתה א'
לפרטים נוספים

טבע הבריאה לכיתה ב'
מדעים - ספר טבע לכיתה ב'
לפרטים נוספים

טבע הבריאה לכיתה ג'
מדעים - ספר טבע לכיתה ג'
לפרטים נוספים

טבע הבריאה לכיתה ד'
מדעים - ספר טבע לכיתה ד'
לפרטים נוספים

דפי עבודה טבע ד'
מדעים - דפי עבודה לספר טבע כיתה ד'
לפרטים נוספים

טבע הבריאה לכיתה ה'
מדעים - ספר טבע לכיתה ה'
לפרטים נוספים

דפי עבודה טבע ה'
מדעים - דפי עבודה לספר טבע כיתה ה'
לפרטים נוספים

טבע הבריאה לכיתה ו'
מדעים - ספר טבע לכיתה ו'
לפרטים נוספים

דפי עבודה טבע ו'
מדעים - דפי עבודה לספר טבע כיתה ו'
לפרטים נוספים
ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים