מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

לשון

"אוצרות הלשון"
סדרת ספרי לשון – אוצרות הלשון


לשוננו היא לשון הקודש, שפה עשירה מורכבת ומיוחדת, בלשון אוצרות רבים.
ספרי אוצרות הלשון נועדו לשיעורי לשון, דקדוק ומקנים את כללי הלשון החשובים.
מבנה הספר: קטעי הסבר קצרים, דוגמאות, עבודות ותרגילים.

תכנית הלימודים באוצרות הלשון בנויה בצורה ספירלית; כך שבכל שלב אוגר התלמיד ידע. מתקדם עם ידע קודם, חוזר ומתקדם לשלב הבא.
אוצרות הלשון לכיתה א' חוברת מס' 1
לשון - ספר לשון לכיתה א' חלק א'
לפרטים נוספים

אוצרות הלשון לכיתה א' חוברת מס' 2
לשון - ספר לשון לכיתה א' חלק ב'
לפרטים נוספים

אוצרות הלשון לכיתה א' חוברת מס' 3
לשון - ספר לשון לכיתה א' חלק ג'
לפרטים נוספים

אוצרות הלשון לכיתה ב'
לשון - ספר לשון לכיתה ב'
לפרטים נוספים

אוצרות הלשון לכיתה ג'
לשון - ספר לשון לכיתה ג'
לפרטים נוספים

אוצרות הלשון לכיתה ד'
לשון - ספר לשון לכיתה ד'
לפרטים נוספים

אוצרות הלשון לכיתה ה'
לשון - ספר לשון לכיתה ה'
לפרטים נוספים

אוצרות הלשון לכיתה ו'
לשון - ספר לשון לכיתה ו'
לפרטים נוספים

 ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים