מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

מדריך למורה

המדריכים למורה (ספרי עזר) נועדו לסייע בידי המורה ללמד את הספר בצורה נוחה, המדריך נותן הצעות ל- מערך שיעור, הפעלה לתלמידים, העשרה ושאלות נוספות, כמו-כן במדריך יש תשובות לשאלות המופיעות בספר או בדפי עבודה.
למורה ניתנת האפשרות להרחיב ידיעותיו מתוך המדריך – כדי לאפשר הכנה מוקדמת והערכות טובה לקראת הנושא שיילמד בשיעור.
מדריך למורה - טבע לכיתה א'
מדריך למורה - מדריך למורה - טבע לכיתה א'
לפרטים נוספים

מדריך למורה - טבע לכיתה ב'
מדריך למורה - מדריך למורה - טבע לכיתה ב'
לפרטים נוספים

מדריך למורה - טבע לכיתה ג'
מדריך למורה - מדריך למורה - טבע לכיתה ג'
לפרטים נוספים

מדריך למורה - דבר בעתו לכיתה ב'
מדריך למורה - מדריך למורה - דבר בעתו לכיתה ב'
לפרטים נוספים

מדריך למורה - דבר בעתו לכיתה ג'
מדריך למורה - מדריך למורה - דבר בעתו לכיתה ג'
לפרטים נוספים

מדריך למורה - דבר בעתו לכיתה ד'
מדריך למורה - מדריך למורה - דבר בעתו לכיתה ד'
לפרטים נוספים

מדריך למורה - דבר בעתו לכיתה ה'
מדריך למורה - מדריך למורה - דבר בעתו לכיתה ה'
לפרטים נוספים

מדריך למורה - דבר בעיתו כיתה ו'
מדריך למורה - מדריך למורה - דבר בעיתו כיתה ו'
לפרטים נוספים

 ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים