מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

ספרות

"דבר בעתו"
סדרת מקראות דבר בעיתו
- ספרי עברית

המקראות נועדו לשיעורי העברית והספרות ובהן יצירות: סיפורים, שירים, משלים, מדרשים ועוד.
התכנים עוסקים בנושאים ערכיים-חינוכיים, יצירה ספרותית, חגי ישראל, שבת, כבוד הבריות, צדקה ועוד.
המקראות מותאמות לתכנית לימודים של שתי שעות שבועיות לשנת לימודים מלאה, והתכנים מלַווים את מועדי השנה - על כן נקראה הסדרה דבר בעתו.

דפי עבודה - למקראה צורפו דפי עבודה הכוללים שאלות תוכן, שאלות לפיתוח החשיבה, שאלות העשרה ועוד.
מטרת דפי העבודה לבחון את ידיעותיו של התלמיד על היצירה שלמד, כמו-כן מתייחסות השאלות לתחום הבנת הנקרא ולשון.
במקראות לכיתות א-ג דפי העבודה משולבים בתוך המקראה ומכיתה ד דפי העבודה מצורפים כחוברת נפרדת
דבר בעתו לכיתה א'
ספרות - מקראה לכיתה א'
לפרטים נוספים

דבר בעתו לכיתה ב'
ספרות - מקראה לכיתה ב'
לפרטים נוספים

דבר בעתו לכיתה ג'
ספרות - מקראה לכיתה ג'
לפרטים נוספים

דבר בעתו לכיתה ד'
ספרות - מקראה לכיתה ד'
לפרטים נוספים

דפי עבודה דבר בעתו ד'
ספרות - דפי עבודה מקראה כיתה ד'
לפרטים נוספים

דבר בעתו לכיתה ה'
ספרות - מקראה כיתה ה'
לפרטים נוספים

דפי עבודה דבר בעתו ה'
ספרות - דפי עבודה מקראה כיתה ה'
לפרטים נוספים

דבר בעתו לכיתה ו'
ספרות - מקראה כיתה ו'
לפרטים נוספים

דפי עבודה דבר בעתו ו'
ספרות - דפי עבודה מקראה כיתה ו'
לפרטים נוספים
ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים